Legal information

Manufakturist radiona d.o.o. za dizajn, proizvodnju i usluge
Kneza Mislava 3, 10 000 Zagreb
OIB: 46841480815

Sud: Trgovački sud u Zagrebu Tt-12/7518-2 MBS: 080798561
Temeljni capital: 20.000,00 kuna Uplaćeno: 20.000,00 kuna
Uprava: Kristina Volf

Broj računa: Raiffeisen bank : 2484008 - 1106144205